Oferta dla przemysłu

Oferta dla przemysłu Dla każdej uczelni technicznej duże znaczenie ma współpraca z otoczeniem przemysłowym. Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nie chce ograniczać się do przygotowania pracowników dla okolicznych przedsiębiorstw, ale pragnie być dla nich partnerem w różnego rodzaju działaniach. Wynikiem współpracy jest:

  • wykonywanie przez pracowników WEiA PG zleceń w zakresie prac badawczych, prac projektowych i konstrukcyjnych, analiz, doradztwa, ekspertyz, pomiarów i diagnostyki,
  • prowadzenie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych,
  • praktyki studenckie i staże dla absolwentów,
  • realizacja prac dyplomowych w firmach i zakładach przemysłowych,
  • wykłady i prezentacje dla studentów i pracowników WEiA PG prowadzone przez przedstawicieli firm,
  • konsultacje na temat programów studiów.

Przedstawicieli przemysłu zainteresowanych współpracą z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prosimy o kontakt z prodziekanem dr hab. inż. Stanisławem Czappem (e-mail: stanislaw.czapp@pg.gda.pl) lub bezpośrednio z pracownikami odpowiedniej Katedry.