Oferta dla przemysłu

 

Oferta dla przemysłu Dla każdej uczelni technicznej duże znaczenie ma współpraca z otoczeniem przemysłowym. Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nie chce ograniczać się do przygotowania pracowników dla okolicznych przedsiębiorstw, ale pragnie być dla nich partnerem w różnego rodzaju działaniach. Wynikiem współpracy jest:

 • wykonywanie przez pracowników WEiA PG zleceń w zakresie prac badawczych, prac projektowych i konstrukcyjnych, analiz, doradztwa, ekspertyz, pomiarów i diagnostyki,
   
 • prowadzenie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych,
   
 • praktyki studenckie i staże dla absolwentów,
   
 • realizacja prac dyplomowych w firmach i zakładach przemysłowych,
   
 • wykłady i prezentacje dla studentów i pracowników WEiA PG prowadzone przez przedstawicieli firm,
   
 • konsultacje na temat programów studiów.

Przedstawicieli przemysłu zainteresowanych współpracą z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prosimy o kontakt z dyrektorem administracyjnym Wydziału, adres e-mail: dyrektor.weia@pg.edu.pl.