Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 

Dziekan, Przewodniczący Rady

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, profesor uczelni

Prodziekan ds. nauki

prof. Jarosław Guziński

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. inż. Marek Olesz, profesor uczelni

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Szczepankowski, prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Łukasz Doliński
dr inż. Sławomir Judek
dr inż. Ireneusz Mosoń
dr inż. Beata Pałczyńska
dr inż. Tomasz Rutkowski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Katarzyna Pankowska
Małgorzata Pasieczna
mgr inż. Andrzej Wojewódka

Przedstawiciele studentów

Marcin Dobrzyński
Paweł Wiliński
Paweł Winiarek
Filip Zarzycki
Martyna Ziebura