Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 

Dziekan, Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. zw. PG

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. rozwoju

dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka
dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG
dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Horiszny
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG
dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Olesz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Magdalena Palacz
dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Skibicki
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, prof. zw. PG
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, prof. zw. PG
dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Marek Adamowicz
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
dr inż. Sławomir Judek
dr inż. Michał Michna
dr inż. Ireneusz Mosoń
dr inż. Jarosław Tarnawski
dr Anna Witkowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Mirosława Kamonciak
mgr inż. Andrzej Kuczyński
Halina Kwiatkowska-Kasperowicz

Przedstawiciele doktorantów

mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk

Przedstawiciele studentów

Michał Brancewicz
Michał Chylewski
Anna Marchewka
Adam Kowalczyk
Bartosz Maciąg
Kacper Miloch
Marcin Palanis
Kamil Struck
Szymon Swosiński
Dawid Zieliński

W posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym uczestniczą:

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska  dyrektor administracyjna Wydziału

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w kadencji 2016-2020 - stan na dzień 13.06.2019