Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 

Dziekan, Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. zw. PG

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. zw. PG

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. rozwoju

dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka
dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG
dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG
dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Olesz, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Robert Piotrowski
dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, prof. zw. PG
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, prof. zw. PG
dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Marek Adamowicz
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
dr inż. Sławomir Judek
dr inż. Michał Michna
dr inż. Ireneusz Mosoń
dr inż. Magdalena Palacz
dr inż. Jarosław Tarnawski
dr Anna Witkowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Mirosława Kamonciak
mgr inż. Andrzej Kuczyński
Halina Kwiatkowska-Kasperowicz

Przedstawiciele doktorantów

mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk

Przedstawiciele studentów

Marcin Palanis
Sebastian Wons
Tomasz Karczewski
Michał Chylewski
Mateusz Szewczyk
Maximilian Zięba
Krzysztof Rawicz
Adam Kowalczyk
Wojciech Gaweł
Bartosz Maciąg

Członkowie Rady z głosem doradczym

mgr Justyna Szczepańska — Związek Zawodowy "Solidarność"

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w kadencji 2016-2020 - stan na dzień 23.10.2018