Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 

Dziekan, Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. uczelni

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. uczelni

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju

dr inż. Andrzej Augusiak

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. Marek Adamowicz
dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan
dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. uczelni
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Grochowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski
dr hab. inż. Robert Kowalak
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński
dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Musznicki, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
dr hab. inż. Marek Olesz, prof. uczelni
dr hab. inż. Magdalena Palacz, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
dr hab. inż. Jacek Skibicki, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
dr hab. inż. Paweł Szczepankowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. uczelni
dr hab. Anna Witkowska

dr hab. inż. Daniel Wojciechowski, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
dr inż. Sławomir Judek
dr inż. Michał Michna
dr inż. Ireneusz Mosoń
dr inż. Jarosław Tarnawski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Mirosława Kamonciak
mgr inż. Andrzej Kuczyński
Halina Kwiatkowska-Kasperowicz

Przedstawiciele doktorantów

mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk

Przedstawiciele studentów

Michał Brancewicz
Emil Chybciński
Marcin Dobrzyński
Łukasz Erimus
Adam Kowalczyk
Anna Marchewka
Patryk Sobolewski
Mateusz Szewczyk
Julia Wacławska
Paweł Winiarek
Filip Zarzecki
Dawid Zieliński

W posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym uczestniczą:

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska  dyrektor administracyjna Wydziału

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w kadencji 2016-2020 - stan na dzień 26.06.2020