O Dziekanacie

 

DZIEKANAT

Pokoje: E45-E47
e-mail: dziekanat.weia@pg.edu.pl
 

Godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych:


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.00-14.00
środa: 9.00-10.00
 

Godziny przyjęć studentów niestacjonarnych:


poniedziałek, wtorek, czwartek: 11.00-14.00
środa: 9.00-10.00
piątek: 11.00-16.45 (w piątki zjazdów)
11.00-14.00 (w pozostałe piątki)
w soboty zjazdów: od 9.00 do 12.00
 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 13.15 - 14.00
piątek: 13.15-14.00

Na rozmowę z Prodziekanem ds. Kształcenia należy umówić się w Dziekanacie.
 

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Mirosława Kamonciak

stypendia, praktyki studenckie, opieka nad studentami niepełnosprawnymi
Pokój: E45
Telefon: 58 348 60 63
e-mail: miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

Godziny przyjęć:
wtorek: 12:00 - 14:00*
czwartek: 9:00 - 11:00
* z wyłączeniem dni, w których odbywa się Rada Wydziału

Pracownicy Dziekanatu

mgr Beata Wysocka-Kucharuk

obsługa studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka
obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

Pokój: E46
Telefon: 58 348 60 61
e-mail: beata.wysocka-kucharuk@pg.edu.pl

mgr Justyna Szczepańska

obsługa studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Elektrotechnika
Pokój: E46
Telefon: 58 348 60 62
e-mail: justyna.szczepanska@pg.edu.pl

mgr Katarzyna Urbanowicz

obsługa studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia
zaświadczenia do celów emerytalnych
planowanie egzaminów dyplomowych

Pokój: E47
Telefon: 58 347 18 24
e-mail: katarzyna.urbanowicz@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Kowalska

obsługa studentów studiów I i II stopnia kierunku Energetyka
rezerwacja sal
wydawanie dyplomów ukończenia studiów

Pokój: E47
Telefon: 58 347 12 58
e-mail: agnieszka.kowalska@pg.edu.pl