O Dziekanacie

 

DZIEKANAT

Pokoje: E45-E47
e-mail: dziekanat.weia@pg.edu.pl
 

Godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych:


od wtorku do piątku: 11.00-14.00
W poniedziałek dziekanat jest nieczynny
 

Godziny przyjęć studentów niestacjonarnych:


od wtorku do piątku: 11.00-14.00
piątki w terminach zjazdów: 11.00-16.45
w soboty zjazdów: od 9.00 do 12.00

W poniedziałki dziekanat jest nieczynny

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. nadzw. PG

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 13.15 - 14.00
piątek: 13.15-14.00

Na rozmowę z Prodziekanem ds. Kształcenia należy umówić się w Dziekanacie.
 

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Mirosława Kamonciak

stypendia, praktyki studenckie, opieka nad studentami niepełnosprawnymi
Pokój: E45
Telefon: 58 348 60 63
e-mail: miroslawa.kamonciak@pg.edu.pl

Godziny przyjęć:
wtorek: 12:00 - 14:00*
czwartek: 9:00 - 11:00
* z wyłączeniem dni, w których odbywa się Rada Wydziału

Pracownicy Dziekanatu

mgr Beata Wysocka-Kucharuk

obsługa studentów studiów stacjonarnych:
I i II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka
I stopnia na kierunku Energetyka (Irok) oraz specjalność Energy Technologies
II stopnia na kierunku Energetyka
obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS
Pokój: E46
Telefon: 58 348 60 61
e-mail: beata.wysocka-kucharuk@pg.edu.pl

mgr Justyna Szczepańska

obsługa studentów studiów stacjonarnych:
I i II stopnia kierunku Elektrotechnika
I stopnia na kierunku Energetyka (II, III i IV rok)
Pokój: E46
Telefon: 58 348 60 62
e-mail: justyna.szczepanska@pg.edu.pl

mgr Katarzyna Urbanowicz

obsługa studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia
zaświadczenia do celów emerytalnych
planowanie egzaminów dyplomowych
rezerwacje sal
Pokój: E47
Telefon: 58 347 18 24
e-mail: katarzyna.urbanowicz@pg.edu.pl