Biuro Wydziału

Biuro Wydziału jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, działającą na podstawie regulaminu organizacyjnego Wydziału.

Biuro odpowiada za realizację spraw administracyjnych Wydziału, z wyłączeniem spraw studenckich, doktoranckich i naukowych. Szczegółowe informacje o zakresie załatwianych spraw i kompetencji poszczególnych pracowników Biura, a także informacje kontaktowe są dostępne w zakładkach poniżej.

Biurem Wydziału kieruje dyrektor administracyjny Wydziału, mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska.

Biuro Wydziału jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektor i sekretariat
Sprawy osobowe
Obsługa finansowa
Obsługa zamówień
Obsługa infrastruktury
Obsługa sieci komputerowej

Dyrektor Administracyjny | pok. 105

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska

telefon: +48 58 347 14 02

e-mail: dyrektor.weia@pg.edu.pl

Sekretariat Dziekana | pok. 108

mgr inż. Katarzyna Pankowska

telefon: +48 58 348 62 76

e-mail: dziekan.weia@pg.edu.pl

Sekretariat Wydziału | pok. 104

mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska

telefon: +48 58 347 14 02, fax: +48 58 347 18 02

e-mail: sekretariat.weia@pg.edu.pl

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.