O studiach / Study at GUT

 

 

Jednostka organizacyjna

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Sekretariat: pok. E-105, tel. 58 347 24 65
Kierownik Studium: pok. E-105, EM-105, tel. 58 347 11 58

 

Miejsce i czas trwania zajęć

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Czas trwania Studium - 4 lata, studia stacjonarne w dyscyplinie Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka
Rozpoczęcie zajęć od 1 października każdego roku.

 

Warunki uczestnictwa

  • Ukończone studia wyższe techniczne magisterskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka bądź kierunkach pokrewnych,
  • Zamierzenie przygotowania rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka,
  • Pozytywna procedura kwalifikacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym (www.pg.gda.pl zakładka Doktoranci/Zasady przyjęć lub www.rekrutacja.pg.gda.pl).

 

Stypendia

  • Studia doktoranckie są nieodpłatne,
  • Uczestnik może otrzymać stypendia: doktoranckie, projakościowe.

 

Regulaminy