Pełne numery Zeszytów Naukowych do pobrania

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290