Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego

 

Naukowe Koło Automatyki Napędu Elektrycznego jest organizacją, stworzoną z inicjatywy studentów, chcących dopełnić i rozszerzyć swoje kompetencje inżynierskie ponad podstawy, nabyte na zajęciach.

Założyciele NKANE są przekonani, iż najlepszą do tego drogą jest własnoręczne projektowanie, tworzenie i badanie w pełni funkcjonalnych urządzeń oraz programów, w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, co czeka każdego inżyniera w przyszłej pracy. Jednakże, ze względu na zaawansowaną naturę tych projektów, sprawna ich realizacja przez indywidualnych zapaleńców byłaby wyjątkowo trudna, a często - wręcz niewykonalna. Oficjalna działalność jako członek koła naukowego ułatwia takim entuzjastom skorzystanie z cennego wsparcia infrastrukturalnego, finansowego i merytorycznego uczelni.

Obszar zainteresowań koła umożliwia jego członkom podejmowanie projektów powiązanych z wieloma różnymi gałęziami elektrotechniki i automatyki, m. in.: motoryzacją, algorytmami sterowania, energetyką, automatyką napędu, energoelektroniką, informatyką przemysłową czy maszynami elektrycznymi.