EfficienCE | Efektywność energetyczna infrastruktury transportu publicznego w Europie Środkowej

Głównym celem projektu EfficienCE jest ograniczenie energochłonności i związanej z tym emisji CO2 systemów publicznego transportu zbiorowego.  Realizacja projektu również przyczyni się do poprawy transgranicznej współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej.

Przewidywane działania to wspieranie władz lokalnych, zarządów i operatorów transportu publicznego, opracowywanie strategii i planów działania, wdrażanie działań pilotażowych, rozwijanie narzędzi i szkoleń, a także transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej w regionach Europy Środkowej. 

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, profesor uczelni

Umowa
Opis
Zadania
Partnerzy
Do pobrania

Źródło finansowania: Program Interreg Central Europe

Całkowity budżet projektu: 2 432 918,83 Euro

Dofinansowanie z funduszu ERDF: 2 000 337,95 Euro

Budżet Politechniki Gdańskiej: 157 300 Euro

Dofinansowanie dla PG: 133 705 Euro

Więcej informacji na temat projektu

Wydział Elektrotechniki i Automatyki w międzynarodowym projekcie EfficienCE

W dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Lipsku odbyło się spotkanie partnerów inicjujące realizację międzynarodowego projektu Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe (EfficienCE). W projekcie uczestniczy również Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Projekt EfficienCE, zaplanowany do realizacji w latach 2019-2022 przez 12 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Węgier, Włoch i Słowenii, jest finansowany z programu Interreg CENTRAL EUROPE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu wynosi 157 300 Euro.

Celem projektu jest opracowanie i testowanie różnorodnych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze miejskiego transportu publicznego. Przedsięwzięcia mogą obejmować między innymi: opracowanie systemów wsparcia władz lokalnych, zarządów transportu publicznego i operatorów, opracowanie strategii planowania i finansowania działań, wdrażanie rozwiązań pilotażowych, rozwijanie narzędzi i szkoleń w celu poprawy planowania i obsługi infrastruktury niskoemisyjnej, czy transfer wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie efektywności energetycznej.

Zespół z Politechniki Gdańskiej we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni opracuje testowy system Mini Smart Grid DC umożliwiający wykorzystywanie energii hamowania odzyskowego trolejbusów miejskich do zasilania obiektów zajezdni trolejbusowej. Zaplanowano również współpracę Uczelni z przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej w Pilźnie w zakresie uruchamiania i ewaluacji stacjonarnego bateryjnego zasobnika energii dla sieci trolejbusowej oraz analizy możliwości zwiększenia odzysku energii hamowania w sieci trolejbusowej w Pilźnie.

W ramach projektu przewidziane jest również wykorzystanie infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2.

Koordynatorem projektu ze strony Politechniki Gdańskiej jest dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.