EfficienCE | Efektywność energetyczna infrastruktury transportu publicznego w Europie Środkowej

Głównym celem projektu EfficienCE jest ograniczenie energochłonności i związanej z tym emisji CO2 systemów publicznego transportu zbiorowego.  Realizacja projektu również przyczyni się do poprawy transgranicznej współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej.

Przewidywane działania to wspieranie władz lokalnych, zarządów i operatorów transportu publicznego, opracowywanie strategii i planów działania, wdrażanie działań pilotażowych, rozwijanie narzędzi i szkoleń, a także transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej w regionach Europy Środkowej. 

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, profesor uczelni

Umowa
Opis
Zadania
Partnerzy
Do pobrania

Źródło finansowania: Program Interreg Central Europe

Całkowity budżet projektu: 2 432 918,83 Euro

Dofinansowanie z funduszu ERDF: 2 000 337,95 Euro

Budżet Politechniki Gdańskiej: 157 300 Euro

Dofinansowanie dla PG: 133 705 Euro

Więcej informacji na temat projektu

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.