Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcami Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2017)

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr. inż. Marcin Skibowski i mgr. inż. Robert Przystalski zdobyli tegoroczną  Nagrodę im. Profesora Romulalda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, wykonaną na Politechnice Gdańskiej w 2016 roku.

Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego.

W ramach pracy dyplomanci skonstruowali zdalnie sterowanego podwodnego robota, który może być wykorzystany do prowadzenia prac pod powierzchnią wody, takich jak: inspekcja kadłubów statków, inspekcja morskich kabli przesyłowych, farm wiatrowych, czy też elementów hydrotechnicznych elektrowni wodnych. Robot posiada funkcję transmisji obrazu z kamery wideo, a komunikacja z nim odbywa się z za pomocą kabla światłowodowego.

Nagroda, która została ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, została wręczona laureatom w dniu 6 października 2017 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej.

Oficjalne wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora konkursu

Galeria zdjęć


Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2016)

Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku.

Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach, wykonaną pod opieką dr. inż. Artura Cichowskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

W piętnastoletniej historii nagrody to trzecie zwycięstwo absolwenta naszego Wydziału w prestiżowym Konkursie organizowanym przez miasto Gdynia.

Kapituła Nagrody przyznała również trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3.000 zł dla następujących absolwentów Politechniki Gdańskiej:

  • mgr inż. Doroty Koperkiewicz za pracę magisterską Modyfikacja β-cyklodekstryny w celu uzyskania pH czułego nośnika leków antracyklinowych, wykonaną pod opieką dr inż. Kamili Żelechowskiej (Wydział Chemiczny)
  • mgr. inż. Michała Kroguleckiego i mgr. inż. Marcina Piocha za pracę magisterską Remote monitoring system of physical activity of elder people (System zdalnego monitorowania aktywności fizycznej osób starszych) wykonaną pod opieką dr. inż. Stefana Sieklickiego (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  • inż. Wojciecha Mikuska i inż. Pawła Milewskiego za pracę inżynierską Projekt urządzenia do zautomatyzowanego kładzenia fug silikonowych, wykonaną pod opieką dr. inż. Jacka Czyżewicza (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Nagrody, które zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostały wręczone laureatom w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Politechnice Gdańskiej. 

Galeria zdjęć


Profesor Romuald Szczęsny

Profesor Romuald Szczęsny był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, na czele którego — jako dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki — pracował do swojej przedwczesnej śmierci w 2000 roku. 

Romuald Szczęsny rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku – jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego.

Jego późniejszy doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się na modelowaniu i symulacji układów energoelektronicznych. W tej dziedzinie profesor Szczęsny jest autorem wybitnej monografii pt. Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, a także współautorem popularnego pakietu oprogramowania do symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych szkołach, uczelniach i instytutach.

Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem aktywnej współpracy międzynarodowej Wydziału – osobiście prowadził bliską współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie (Francja), którą do dziś kontynuują jego następcy i uczniowie. Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie (Algieria).

Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, i jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału wyróżniał się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.