Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

XVI edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

 • Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2016. 

  Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów.

  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.

  Harmonogram XVI edycji Konkursu
  do 30.04.2017 Termin zgłaszania prac i nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa
  12.06.2017 Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień.
  do 20.06.2017 Przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
  do 15.07.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
  październik 2017 Wręczenie nagrody i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Gdańskiej.

   

  Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym regulamin Konkursu, dostępne są na stronie PPNT Gdynia

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

 • Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku.

  Nagroda w wysokości 10.000 zł została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach, wykonaną pod opieką dr. inż. Artura Cichowskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

  W piętnastoletniej historii nagrody to trzecie zwycięstwo absolwenta naszego Wydziału w prestiżowym Konkursie organizowanym przez miasto Gdynia.

  Kapituła Nagrody przyznała również trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3.000 zł dla następujących absolwentów Politechniki Gdańskiej:

  • mgr inż. Doroty Koperkiewicz za pracę magisterską Modyfikacja β-cyklodekstryny w celu uzyskania pH czułego nośnika leków antracyklinowych, wykonaną pod opieką dr inż. Kamili Żelechowskiej (Wydział Chemiczny)
  • mgr. inż. Michała Kroguleckiego i mgr. inż. Marcina Piocha za pracę magisterską Remote monitoring system of physical activity of elder people (System zdalnego monitorowania aktywności fizycznej osób starszych) wykonaną pod opieką dr. inż. Stefana Sieklickiego (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  • inż. Wojciecha Mikuska i inż. Pawła Milewskiego za pracę inżynierską Projekt urządzenia do zautomatyzowanego kładzenia fug silikonowych, wykonaną pod opieką dr. inż. Jacka Czyżewicza (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

  Nagrody, które zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostały wręczone laureatom w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Politechnice Gdańskiej. 

Galeria zdjęć


Profesor Romuald Szczęsny

 • Profesor Romuald Szczęsny był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, na czele którego — jako dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki — pracował do swojej przedwczesnej śmierci w 2000 roku. 

  Romuald Szczęsny rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku – jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego.

  Jego późniejszy doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się na modelowaniu i symulacji układów energoelektronicznych. W tej dziedzinie profesor Szczęsny jest autorem wybitnej monografii pt. Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, a także współautorem popularnego pakietu oprogramowania do symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych szkołach, uczelniach i instytutach.

  Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem aktywnej współpracy międzynarodowej Wydziału – osobiście prowadził bliską współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie (Francja), którą do dziś kontynuują jego następcy i uczniowie. Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie (Algieria).

  Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, i jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału wyróżniał się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.