Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

Regulamin konkursu, harmonogram, karta zgłoszenia

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2020)

W dniu 10 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 14 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2019 roku.

Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Wiktoria Lipińska, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę dyplomową magisterską Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne funkcjonalizowanych podłoży tytanowych. Praca dyplomowa została zrealizowana pod opieką dr hab. inż. Jacka Ryla, prof. PG oraz
dr hab. inż. Katarzyny Siuzdak, prof. IMP PAN (pracę zrealizowano na Wydziale Chemicznym).

Nagrodzona praca magisterska dotyczy wytwarzania nowoczesnego materiału elektrodowego, tj. strukturyzowanych podłoży tytanowych wzbogaconych nanocząstkami złota i sfunkcjonalizowanych enzymem oksydazą glukozy, charakterystyce  morfologii ww. materiału, jego struktury oraz elektroaktywności względem glukozy w roztworze. W efekcie realizacji pracy otrzymano materiał, który może stanowić element czynny czujnika do bezinwazyjnego wykrywania stężenia glukozy, przyczyniając się do kontroli stanu zdrowia osób chorych na cukrzycę.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. mgr inż. Kamil Trzebiatowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Krzysztofa Nyka, prof. PG,
 2. mgr inż. Mateusz Czeleń z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3Dwykonaną pod opieką dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG,
 3. mgr inż. Monika Korda z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska za pracę dyplomową magisterską: Koncepcja do projektu ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie, wykonaną pod opieką prof. dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej.

Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2019)

W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 15 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2018 roku.

Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobył mgr inż. Mikołaj Nowak, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego. Praca dyplomowa została zrealizowana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna.

W nagrodzonej pracy przedstawiono kompleksowy proces analizy właściwości elektro-magnetycznych materiałów bazujących na meta-strukturach rezonansowych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w układach odzysku energii oraz w układach ekranujących - począwszy od modeli obwodowych, poprzez badania numeryczne a kończąc na weryfikacji eksperymentalnej.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. mgr inż. Roksana Bochniak i mgr inż. Aleksandra Gołąbek z Wydziału Mechanicznego za pracę dyplomową magisterską: Projekt koncepcyjny utylizatora odpadów medycznych, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Jana Wajsa, prof. PG,
 2. mgr inż. Mateusz Lewandowski i mgr inż. Aleksander Paul z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę dyplomową magisterską: Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Roberta Piotrowskiego, prof. PG,
 3. mgr inż. Luiza Leszkowska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X, wykonaną pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa.

Nagrody, ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostały wręczone laureatom w październiku w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Gdańskiej.


Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2018)

Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego w 2018 roku zdobył mgr inż. Szymon Grocholski, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, za pracę dyplomową magisterską Platforma do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, wykonaną pod opieką prof. Zdzisława Kowalczuka.

W nagrodzonej pracy przedstawiono koncepcję oraz realizację platformy JanekStep do wspomagania rehabilitacji ruchowej osób z porażeniem mózgowym. Urządzenie ma za zadanie urozmaicić rehabilitację, a także zwiększać motywację oraz monitorować postępy pacjenta. Zbudowany system umożliwia wykorzystanie platformy jako sterownika do gier wideo.
 

Wyróżnienia w tegorocznym konkursie otrzymali również:

 1. mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę dyplomową magisterską Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych - Wybrane zastosowania w medycynie, wykonaną pod opieką dr. inż. Michała Grochowskiego.
 2. mgr inż. Mateusz Bryk z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa za pracę dyplomową magisterską Analiza problemów szybkich rozruchów i odstawień turbin dużej mocy, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Jerzego Głucha.
 3. mgr inż. Mateusz Burtowy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską Antena ze sterowaną wiązką do zastosowań V2X w standardzie IEEE 802.11p, wykonaną pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa.

Nagrodę i wyróżnienia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni wręczono laureatom w dniu 5 października 2018 r., w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Gdańskiej.

Lista dotychczasowych Laureatów Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego jest  dostępna na stronie www.gdynia.pl

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcami Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2017)

Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr. inż. Marcin Skibowski i mgr. inż. Robert Przystalski zdobyli tegoroczną  Nagrodę im. Profesora Romulalda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, wykonaną na Politechnice Gdańskiej w 2016 roku.

Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Projekt i budowa mobilnego, podwodnego robota inspekcyjnego, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego.

W ramach pracy dyplomanci skonstruowali zdalnie sterowanego podwodnego robota, który może być wykorzystany do prowadzenia prac pod powierzchnią wody, takich jak: inspekcja kadłubów statków, inspekcja morskich kabli przesyłowych, farm wiatrowych, czy też elementów hydrotechnicznych elektrowni wodnych. Robot posiada funkcję transmisji obrazu z kamery wideo, a komunikacja z nim odbywa się z za pomocą kabla światłowodowego.

Nagroda, która została ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, została wręczona laureatom w dniu 6 października 2017 r. w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej.

Oficjalne wyniki konkursu dostępne są na stronie organizatora konkursu

Galeria zdjęć


Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2016)

Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku.

Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach, wykonaną pod opieką dr. inż. Artura Cichowskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.

W piętnastoletniej historii nagrody to trzecie zwycięstwo absolwenta naszego Wydziału w prestiżowym Konkursie organizowanym przez miasto Gdynia.

Kapituła Nagrody przyznała również trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3.000 zł dla następujących absolwentów Politechniki Gdańskiej:

 • mgr inż. Doroty Koperkiewicz za pracę magisterską Modyfikacja β-cyklodekstryny w celu uzyskania pH czułego nośnika leków antracyklinowych, wykonaną pod opieką dr inż. Kamili Żelechowskiej (Wydział Chemiczny)
 • mgr. inż. Michała Kroguleckiego i mgr. inż. Marcina Piocha za pracę magisterską Remote monitoring system of physical activity of elder people (System zdalnego monitorowania aktywności fizycznej osób starszych) wykonaną pod opieką dr. inż. Stefana Sieklickiego (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 • inż. Wojciecha Mikuska i inż. Pawła Milewskiego za pracę inżynierską Projekt urządzenia do zautomatyzowanego kładzenia fug silikonowych, wykonaną pod opieką dr. inż. Jacka Czyżewicza (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).

Nagrody, które zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostały wręczone laureatom w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Politechnice Gdańskiej. 

Galeria zdjęć


Profesor Romuald Szczęsny

Profesor Romuald Szczęsny był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, na czele którego — jako dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki — pracował do swojej przedwczesnej śmierci w 2000 roku. 

Romuald Szczęsny rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku – jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego.

Jego późniejszy doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się na modelowaniu i symulacji układów energoelektronicznych. W tej dziedzinie profesor Szczęsny jest autorem wybitnej monografii pt. Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych, a także współautorem popularnego pakietu oprogramowania do symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych szkołach, uczelniach i instytutach.

Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem aktywnej współpracy międzynarodowej Wydziału – osobiście prowadził bliską współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie (Francja), którą do dziś kontynuują jego następcy i uczniowie. Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie (Algieria).

Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, i jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału wyróżniał się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.