Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie przez Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat, której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu najlepszemu w danym roku absolwentowi studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Wśród kryteriów oceny – poza bardzo dobrą średnią ocen ze studiów, ciekawą pracą dyplomową, aktywnością i twórczą postawą naukową – jest również wymaganie od kandydatów do Nagrody nienagannej postawy moralnej.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł oraz dyplom uznania, wręczany Laureatowi podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

Już po raz piąty została wręczona Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego. Otrzymał ją mgr inż. Piotr Czyż – najlepszy absolwent naszego Wydziału, który ukończył studia II stopnia w 2015 roku. 

Wręczenie dyplomu Nagrody miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 23 września 2016 r.

Mgr inż. Piotr Czyż jest słuchaczem studium doktoranckiego w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych naszego Wydziału. W pracach badawczych doktorant zajmuje się głównie projektowaniem przekształtników z wykorzystaniem tranzystorów mocy wykonanych z półprzewodników szerokoprzerwowych.

 

Galeria zdjęć


Docent Ludwik Referowski

Docent Ludwik Referowski jest absolwentem i wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, a następnie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W latach 1975-1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału, a następnie do 1993 roku piastował stanowisko dziekana Wydziału.

Ludwik Referowski rozpoczął pracę akademicką w roku 1953 w Katedrze Miernictwa Elektrycznego (obecnie Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych) Politechniki Gdańskiej, w której w 1965 roku obronił pracę doktorską Optymalizacja układu do pomiaru małych pól magnetycznych metodą kompensacyjną z cewką solenoidalną.

W pracy zawodowej docent Referowski zajmował się między innymi: pomiarami wybranych wielkości fizycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej, diagnostyką maszyn i urządzeń w oparciu o analizę sygnałów mechanicznych i elektrycznych, wykorzystaniem przyrządów wirtualnych w badaniach naukowych i dydaktyce.

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Ludwik Referowski otrzymał liczne nagrody, w tym dwie nagrody ministra oraz ponad trzydzieści nagród Rektora Politechniki Gdańskiej. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Docent Referowski jest wieloletnim działaczem i honorowym członkiem stowarzyszenia PTETiS, w którym od 1991 roku pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Uczestniczy również w pracach stowarzyszenia European Association for Education in Electrical and Information Engineering, którego jest członkiem honorowym od 2003 roku. 

W roku 2011 Ludwik Referowski założył Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat, której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jako Fundator przekazał na działalność statutową Fundacji kwotę 1 miliona złotych, z której wypłacana jest coroczna Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego dla najlepszego absolwenta Wydziału.

Chciałem pozostawić ślad po sobie, rozmowa z doc. Ludwikiem Referowskim, Pismo PG 9/2012