Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie przez Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat, której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu najlepszemu w danym roku absolwentowi studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Wśród kryteriów oceny – poza bardzo dobrą średnią ocen ze studiów, ciekawą pracą dyplomową, aktywnością i twórczą postawą naukową – jest również wymaganie od kandydatów do Nagrody nienagannej postawy moralnej.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł oraz dyplom uznania, wręczany Laureatowi podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Nagroda Siemensa dla absolwenta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (edycja 2016)

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Kamil Woronowski zdobył nagrodę I stopnia w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki.

Nagroda została przyznana za pracę dyplomową Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino. Nagrodzona praca dyplomowa została wykonana w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego pod opieką dr. hab. inż. Jarosława Guzińskiego, prof. nadzw. PG.

Nagroda Siemensa przyznawana jest absolwentom studiów I i II stopnia w celu promocji najlepszych prac dyplomowych z dziedziny elektroenergetyki – w szczególności z zakresu sieci i mikrosieci, automatyki elektroenergetycznej oraz aparatów i urządzeń elektrycznych, będących ważnymi obszarami działalności firmy Siemens.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, w związku z przyznaną nagrodą Wydział Elektrotechniki i Automatyki otrzyma zabezpieczenie typu Siprotec firmy Siemens w celu wyposażenia jednego ze swoich laboratoriów. 

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Galeria zdjęć