Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie przez Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat, której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu najlepszemu w danym roku absolwentowi studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Wśród kryteriów oceny – poza bardzo dobrą średnią ocen ze studiów, ciekawą pracą dyplomową, aktywnością i twórczą postawą naukową – jest również wymaganie od kandydatów do Nagrody nienagannej postawy moralnej.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł oraz dyplom uznania, wręczany Laureatowi podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia

 

Wiadomości dotyczące Konkursu o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2018

Laureatem ósmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Mikołaj Nowak – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Elektrotechnika - w 2018 roku.

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się dnia 2 października 2019 r.

Mgr inż. Mikołaj Nowak jest obecnie słuchaczem II roku studium doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Laureat nagrody prowadzi badania nad nowatorskimi materiałami elektromagnetycznymi bazującymi na strukturach metamateriałowych oraz ich zastosowaniem w technologii bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej oraz technice ekranowania.


Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2017

Laureatem siódmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Automatyka i Robotyka - w 2017 roku.

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2018 r.

Mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch jest obecnie słuchaczem II roku studium doktoranckiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Laureat nagrody prowadzi badania nad systemami inteligentnymi w ramach otrzymanego „Diamentowego Grantu” pt. „Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d, dla celów wspomagania decyzji”, opiekunem naukowym grantu jest dr inż. Michał Grochowski. Prace badawcze prowadzi w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.


Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2016

Laureatem szóstej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Kamil Woronowski – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia w 2016 roku.

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 29 września 2017 r.

Mgr inż. Kamil Woronowski jest również laureatem konkursów na najlepszą pracę dyplomową: konkursu o nagrodę spółki TAURON Dystrybucja oraz konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów z dziedziny elektroenergetyki.