Nagroda Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” to nagroda dla autora/autorów najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej zrealizowanej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagradzana praca dyplomowa powinna zawierać najciekawsze rozwiązanie praktyczne, o wysokiej użyteczności, innowacyjności i jakości wykonania. Laureat nagrody otrzymuje dyplom oraz statuetkę z brązu ofiarowaną przez Rektora Politechniki Gdańskiej.

Regulamin przyznawania nagrody

 

Wiadomości dotyczące Konkursu Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2017

W dniu 21 marca 2017 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej Rektor Politechniki Gdańskiej wręczył nagrodę „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2017.

Nagrodę otrzymała ubiegłoroczna absolwentka i aktualna doktorantka Wydziału – mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk za pracę dyplomową magisterską Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych – wybrane zastosowania w medycynie.

Autorka nagrodzonej pracy magisterskiej wykorzystała metody uczenia maszynowego do analizy obrazu w analizie znamion skórnych oraz analizie rozmazów krwi pod kątem wykrycia i zliczenia wadliwych erytrocytów. W pracy dyplomowej zaimplementowano zaawansowane metody przetwarzania obrazu oraz niekonwencjonalne podejście do klasyfikowania stanów chorobowych, wykorzystujące systemy głosujące i sztuczne sieci neuronowe.

Dzięki nowatorskiemu podejściu, autorka pracy dyplomowej uzyskała bardzo wysokie wyniki klasyfikacji stanów anormalnych w porównaniu do wyników referencyjnych. W przypadku analizy znamion skórnych wskaźnik swoistości osiągnął wartość 82%, a wskaźnik czułości wartość 82%. Z kolei w przypadku analizy rozmazu krwi wskaźnik swoistości osiągnął wartość 97%, a wskaźnik czułości wartość 93%.

Nagrodzona praca dyplomowa, której obiecujące wyniki mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej, została wykonana w Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki pod opieką dr inż. Michała Grochowskiego, który odebrał nagrodę z rąk Rektora Politechniki Gdańskiej.

Załączone pliki