Nagroda Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” to nagroda dla autora/autorów najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej zrealizowanej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagradzana praca dyplomowa powinna zawierać najciekawsze rozwiązanie praktyczne, o wysokiej użyteczności, innowacyjności i jakości wykonania. Laureat nagrody otrzymuje dyplom oraz statuetkę z brązu ofiarowaną przez Rektora Politechniki Gdańskiej.

Regulamin przyznawania nagrody

 

Wiadomości dotyczące Konkursu Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2016

W dniu 29 marca 2017 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej Rektor Politechniki Gdańskiej wręczył nagrodę „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2016.

Otrzymali ją ubiegłoroczni absolwenci Wydziału – mgr inż. Anna Rogal i mgr inż. Paweł Milewski za pracę dyplomową magisterską Projekt i realizacja układów sterowania i napędowego dla dwukołowego pojazdu balansującego

Autorzy nagrodzonej pracy magisterskiej wykonali projekt oraz zbudowali i uruchomili prototyp dwukołowego elektrycznego pojazdu balansującego o konstrukcji i funkcjonalności inspirowanej pojazdem Segway.

Podobnie jak oryginał, pojazd wykonany przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki jest zasilany z wbudowanych akumulatorów, a kierowanie nim odbywa się za pomocą specjalnego sterownika i układu żyroskopowego, który jest odpowiedzialny za utrzymanie jego równowagi.

Praca dyplomowa miała charakter interdyscyplinarny – jej realizacja wymagała od autorów dużej wiedzy i umiejętności z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. W zespole autorów mgr inż. Paweł Milewski był odpowiedzialny za skonstruowanie układów mechanicznych i elektrycznych (w tym energoelektronicznych) pojazdu, natomiast mgr inż. Anna Rogal opracowała i uruchomiła algorytmy jego sterowania. 

Nagrodzona praca dyplomowa została wykonana w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych pod opieką dr. inż. Wojciecha Śleszyńskiego.

Galeria zdjęć