Nagroda Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” to nagroda dla autora/autorów najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej zrealizowanej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Nagradzana praca dyplomowa powinna zawierać najciekawsze rozwiązanie praktyczne, o wysokiej użyteczności, innowacyjności i jakości wykonania. Laureat nagrody otrzymuje dyplom oraz statuetkę z brązu ofiarowaną przez Rektora Politechniki Gdańskiej.

Regulamin przyznawania nagrody

 

Wiadomości dotyczące Konkursu Dyplom Roku

Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2015

W dniu 2 marca 2016 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej Rektor Politechniki Gdańskiej wręczył nagrodę „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2015.

Nagrodę otrzymał ubiegłoroczny absolwent i aktualny doktorant Wydziału – mgr. inż. Piotr Czyż za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach DC/DC.

Autor nagrodzonej pracy magisterskiej opracował, wykonał i uruchomił innowacyjny przekształtnik energoelektroniczny typu DC/DC. Do budowy urządzenia dyplomant wykorzystał tranzystory zbudowane z nowego półprzewodnika – azotku galu (Gallinum Nitride - GaN). Jest to pierwsza praca na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zrealizowana z wykorzystaniem tej technologii.

Przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej badania laboratoryjne potwierdziły, że zastosowane tranzystory GaN charakteryzują się niskimi stratami komutacyjnymi, dzięki czemu mogą być stosowane w wysokosprawnych przekształtnikach energoelektronicznych o dużej gęstości mocy.

Nagrodzona praca dyplomowa została wykonana w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych pod opieką dr inż. Artura Cichowskiego.