Microsoft Imagine - Informacje ogólne

 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki uczestniczy w programie
Microsoft Imagine® Premium (dawniej DreamSpark Premium i MSDN AA).

 

 

Co to jest?
Program ten umożliwia dostęp do obszernej biblioteki oprogramowania Microsoftu, zawierającej m.in. systemy operacyjne, oprogramowanie serwerów, narzędzia programistyczne, zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej SUBSCRIPTION AGREEMENT - MICROSOFT IMAGINE . W skład oprogramowania NIE wchodzi pakiet Office - dostępny jest tylko MS Access, MS Project i MS Visio.
IMAGINE daje możliwość darmowego korzystania z zawartego tam oprogramowania na komputerach wydziałowych oraz domowych, jednak jedynie do celów edukacyjnych (non-profit).

 

Dla kogo?
Oferta skierowana jest do studentów wszystkich stopni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WEiA, doktorantów, a także pracowników dydaktycznych wykorzystujących w swojej pracy naukowej i dydaktycznej oprogramowanie tej firmy.

 

Chcąc skorzystać z takiej możliwości używania oprogramowania, osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych TUTAJ zasad i wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie Imagine®.

 

Informacje
na temat  Microsoft Imagine® można odnaleźć na następujących stronach: