Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Michał Grochowski
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: automatyka i robotyka
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski (Politechnika Poznańska),
sekretarz – prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski,
recenzent – prof. dr hab. inż. Witold Byrski (Akademia Górniczo-Hutnicza),
recenzent -  dr hab. inż. Andrzej Pieczyński (Uniwersytet Zielonogórski),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa  (Politechnika Śląska),
członek komisji –  prof. dr hab. inż. Wojciech Bożejko (Politechnika Wrocławska),
członek komisji –  dr hab.inż. Maciej Ławryńczuk (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
29.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
18.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
15.01.2020 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 06.12.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną