Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Marek Adamowicz
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka),
sekretarz – dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki (Uniwersytet Morski w Gdyni),
recenzent -   dr hab. inż. Marcin Jarmut (Uniwersytet Zielonogórski),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg (Politechnika Rzeszowska),
członek komisji –  dr hab. inż. Marcin Hołub (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
członek komisji –  dr hab.inż. Marek Jasiński (Politechnika Warszawska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
30.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
18.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
20.12.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 06.12.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną