Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Marcin Śliwiński
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: Automatyka i Robotyka
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak - recenzja 
prof. dr hab. inż. Jan Kościelny - recenzja 
prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Józef Korbicz  (Uniwersytet Zielonogórski),
sekretarz - dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Jan Kościelny (Politechnika Warszawska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak (Politechnika Wrocławska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski (Politechnika Śląska),
członek komisji –  dr hab. inż. Dariusz Horla (Politechnika Poznańska),
członek komisji – prof. dr hab.inż. Krzysztof Kołowrocki (Akademia Morska w Gdyni).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
4.01.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
26.02.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
23.05.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 05.04.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną
05.08.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
05.09.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Marcinowi Śliwińskiemu stopnia doktora habilitowanego.
24.09.2019 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr inż.Marcinowi Śliwińskiemu - Uchwała