Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Marcin Morawiec
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący komisji – prof. Marian Pasko (Politechnika Śląska w Gliwicach),
sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Karwowski, prof. PG.,
recenzent – prof. Teresa Orłowska-Kowalska (Politechnika Wrocławska),
recenzent – prof. Andrzej Sikorski (Politechnika Białostocka),
recenzent – prof. Krzysztof Zawirski (Politechnika Poznańska),
członek komisji – dr hab. Mariusz Malinowski (Politechnika Warszawska),
członek komisji – prof. Ryszard Strzelecki (Instytut Elektrotechniki w Warszawie).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
15.07.2016 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
27.09.2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
21.10.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 7.09.2017 r. powołała Komisję Habilitacyjną (pismo wpłynęło na Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG dnia 21.10.2016).
do 19.12.2016 r. Przygotowanie recenzji
24.03.2017 r. Posiedzenie komisji w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Marcinowi Morawcowi stopnia doktora habilitowanego.
28.03.2017 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Marcinowi Morawcowi. Uchwała