Aktualności

Zdalne zajęcia dydaktyczne dla studentów z USA z wykorzystaniem systemu SCADA w Laboratorium LINTE^2

W dniach 17 i 19 listopada 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przeprowadzone zostały zdalne zajęcia dydaktyczne dla studentów z Florida Gulf Coast University z USA.

Specjalnie przygotowane zajęcia dydaktyczne „SCADA as a remote interface to the substation automation system (SAS) in the power industry” odbyły się w ramach kursu Software Project in Computer Networks, prowadzonego na amerykańskiej uczelni przez prof. Janusza Zalewskiego, który od kilku lat współpracuje z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki.

Głównym punktem zajęć była prezentacja zdalnego eksperymentu, przeprowadzonego w czasie rzeczywistym, który polegał na sterowaniu pracą fizycznego modelu sieci dystrybucyjnej. Studenci z USA mieli możliwość zapoznania się ze zjawiskiem spadków napięć w sieciach elektroenergetycznych, a także z działaniem rzeczywistego systemu SCADA zainstalowanego w Laboratorium LINTE^2.

W trakcie eksperymentu przedstawiono między innymi następujące aspekty funkcjonowania systemu SCADA:

  • akwizycja w czasie rzeczywistym danych procesowych z nadzorowanych urządzeń
  • sterowanie nadzorowanymi urządzeniami za pomocą graficznego interfejsu użytkownika
  • przechowywanie danych procesowych w bazie danych w celach analitycznych i monitoringowych
  • korzystanie z interfejsu człowiek-maszyna (HMI) w wielodostępnym środowisku sieciowym.

W ramach eksperymentu, Tyler Martin – student amerykańskiej uczelni – zaprezentował możliwość wykonywania zdalnych sterowań ze swojego komputera na Florydzie, połączonego z wewnętrzną siecią LINTE^2 za pomocą łącza VPN.

Dodatkowo, w ramach zajęć omówiono protokoły sieciowe wykorzystywane w instalacji LINTE^2, takie jak: IEC 61850, Modbus/TCP oraz Simulink Real-Time UDP, co umożliwiło studentom poznanie specyfiki komunikacji sieciowej w wieloprotokołowych przemysłowych sieciach komputerowych.

Zajęcia, które spotkały się z żywym zainteresowaniem amerykańskich studentów i z bardzo wysoką oceną ich wykładowcy, zostały przygotowane i przeprowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Laboratorium LINTE^2 przez zespół pracowników Wydziału w składzie: dr inż. Andrzej Augusiak, dr hab. inż. Robert Małkowski i dr inż. Alicja Stoltmann. Eksperyment przygotowali i przeprowadzili studenci Mateusz Breza i Filip Grabowski, pełniący jednocześnie funkcje administratorów instalacji badawczej LINTE^2.

Zobacz więcej:

Prezentacja: LINTE^2 Laboratory – overview

Prezentacja: The “Simple Grid” experiment

Film: Zarejestrowany fragment zajęć w MS Teams