Aktualności

Uruchomienie nowego projektu DTH SMART GRID na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 30 października 2019 roku w Laboratorium LINTE^2 odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Konsorcjum nowego projektu B+R Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych systemów „Smart Grid” (DTH SMART GRID), realizowanego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki w Warszawie (lider projektu) oraz Fabryką Transformatorów w Żychlinie.

Projekt, którego umowa została podpisana w dniu 11 października 2019 roku, jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 2.159.943,41 zł, z czego koszty badań przewidzianych do realizacji na Politechnice Gdańskiej wyniosą 313.114,80 zł.

Realizacja projektu jest zaplanowana na okres 27 miesięcy i ma na celu opracowanie innowacyjnego dystrybucyjnego transformatora hybrydowego (DTH) z bezstopniową regulacją napięcia wyjściowego i możliwością korekcji współczynnika mocy. Transformator DTH będzie przeznaczony do pracy w systemie elektroenergetycznym jako aktywny element regulacyjno-sprzęgający w sieciach dystrybucyjnych typu „Smart Grid”, gdzie jego zastosowanie pozwoli na płynną kompensację zmienności mocy odbiorów i źródeł generacji rozproszonej, w tym OZE.

Końcowym efektem projektu będzie uruchomiony prototyp DTH przeznaczony do pracy w inteligentnych stacjach dystrybucyjnych SN/nn. Opracowany zostanie również prototyp autonomicznego dołączalnego stopnia regulacyjnego DTH (DSR-DTH), przeznaczony do przyłączenia do istniejących transformatorów w eksploatowanych stacjach elektroenergetycznych. Wdrożenie wyników projektu nastąpi w Fabryce Transformatorów w Żychlinie.

Projekt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki będzie realizowany w Laboratorium LINTE^2, gdzie zostaną wykonane następujące zadania:

  • opracowanie i budowa eksperymentalnego trójfazowego modelu DSR-DTH małej mocy na bazie szeregowego transformatora dodawczego oraz wysokosprawnego przekształtnika AC/DC/AC z obwodem bypass i układem filtrów biernych,
  • opracowanie i budowa prototypowego urządzenia do akwizycji danych i komunikacji (AMiK), wyposażonego w interfejs komunikacyjny zgodny z normą IEC 61850, przeznaczonego do sterowania i nadzoru nad pracą układów DTH i DSR-DTH.

Badania eksperymentalne modelu DSR-DTH oraz urządzenia AMiK zostaną wykonane przy pomocy infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2, wykorzystanej jako sprzętowy emulator sytemu elektroenergetycznego typu „Smart Grid”.

Kierownikiem projektu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki jest dr inż. Paweł Szczepankowski, pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych oraz Laboratorium LINTE^2.

Galeria zdjęć