Aktualności

Stypendia Fundacji ENERGA dla doktorantów i studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (edycja 2019)

W dniu 2 października 2019 r. podczas Inauguracji Roku Akademickiego ogłoszono laureatów II edycji programu stypendialnego dla doktorantów i studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, finansowanego przez Fundację ENERGA.

Stypendystami Fundacji zostali: doktorant Bohdan Pakhaliuk oraz studenci studiów II stopnia na kierunku elektrotechnika Cezary Swinarski i Damian Toruńczak. Listy gratulacyjne oraz drobne upominki wręczyli stypendystom członkowie Zarządu Fundacji: Olaf Dramowicz i Michał Stróżyk.

Stypendystów wyłoniła komisja konkursowa w składzie: dr inż. Robert Małkowski, dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, prof. uczelni oraz Olaf Dramowicz, prezes Fundacji Energa i Maciej Wiatrak, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ENERGA SA – po zapoznaniu się z wnioskami oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z siedmioma kandydatami, którzy spełniali kryteria formalne.

Wszyscy stypendyści współpracują z Laboratorium LINTE^2, w którym realizują prace badawcze i badawczo-rozwojowe.