Aktualności

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu INTERPLAN w Laboratorium LINTE^2

W dniu 16 października 2019 roku w Laboratorium LINTE^2 miało miejsce spotkanie partnerów międzynarodowego projektu INTERPLAN (ang. INTEgrated opeRation PLANning tool towards the pan-European network), realizowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Projekt INTERPLAN ma na celu opracowanie zintegrowanego narzędzia do planowania działań na rzecz budowy ogólnoeuropejskiej sieci elektroenergetycznej, które ma wspierać Unię Europejską w realizacji celów niskoemisyjnej energetyki przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa sieci.

W ramach projektu INTERPLAN ma zostać opracowana metodologia budowania modelu ogólnoeuropejskiej sieci elektroenergetycznej, w postaci przyrostowej biblioteki modeli umożliwiających odwzorowywanie istotnych elementów rzeczywistych systemów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, z uwzględnieniem interfejsów współpracy operatorów tych sieci.

Spotkanie zostało zorganizowane przez polskiego partnera projektu INTERPLAN: Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, który współpracuje z Laboratorium LINTE^2 w ramach umowy dwustronnej. W trakcie wizyty goście zapoznali się z infrastrukturą badawczą Laboratorium LINTE^2 oraz uczestniczyli w demonstracji, podczas której badano możliwości wykorzystania interwencyjnej pracy zasobnika energii w sieci elektroenergetycznej.

Galeria zdjęć