Aktualności

Badania wytrzymałości statycznej wałów napędowych z wykorzystaniem stanowiska hamowni w Laboratorium LINTE^2

W dniu 30 lipca 2020 r. w Laboratorium LINTE^2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki po raz pierwszy przeprowadzono badania wytrzymałości statycznej wałów napędowych z przegubami Cardana (krzyżakowymi), stosowanych między innymi w zespołach napędowych tramwajów.

Celem badań było sprawdzenie wytrzymałości długotrwałej (3-minutowej) wału oraz wyznaczenie wytrzymałości maksymalnej wału, po przekroczeniu której następuje jego mechaniczne zniszczenie.

Badania wykonano na stanowisku hamowni maszyn elektrycznych za pomocą obciążania unieruchomionego wału odpowiednim momentem statycznym. W ramach badań potwierdzono wytrzymałość wału na obciążenie momentem znamionowym 900 Nm oraz wyznaczono moment maksymalny wału, który wyniósł 8 kNm.

Zleceniodawcą badań była firma DUL MAR sp.j. z Mielca, producent wałów z przegubami Cardana.

Planowane są kolejne próby wytrzymałości wałów napędowych podczas ich obciążenia momentem pulsacyjnym i udarowym oraz przy różnych prędkościach obrotowych.

Stanowisko hamowni zainstalowane w Laboratorium LINTE^2 umożliwia badania maszyn wirujących z prędkością do 6000 obr/min, ale także badania statyczne (przy prędkości obrotowej równej zero) komponentów przeniesienia napędu w zakresie obciążenia momentem do 20 kNm.

Galeria zdjęć