Licencja Creative Commons

 

Publikacja ukazuje się w modelu otwartym (OA) oraz objęta jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). 

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

 

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290