O laboratorium

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, powstało przy współudziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE (Modułowe Laboratoria Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych) i jest zlokalizowane w budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Gdańsku.

W założeniu laboratorium jest projektem komercyjnym. Może świadczyć usługi w cenie 20-30% niższej niż ceny rynkowe, ze względu na to , że urządzenia pomiarowe zostały w całości zakupione w ramach projektu unijnego. Głównym beneficjentem i właścicielem laboratorium jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna („PSSE”), zaś Politechnika Gdańska jest operatorem laboratorium.

Głównym zadaniem laboratorium oraz prowadzonych w nim badań jest sprawdzenie, czy innowacyjne technologicznie rozwiązania, proponowane przez przedsiębiorców skupionych w ramach Powiązania z Pomorską Specjalna Strefą Ekonomiczną, są zgodne z standardami bezpieczeństwa, odpowiadają normom i są efektywne energetycznie. Potwierdzeniem wysokich kompetencji pracowników i jakości wykonywanych badań jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji  nr AB 1643 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W zakresie akredytacji wykonujemy badania Kompatybilności Elektomagnetycznej EMC urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

 

Dzięki profesjonalnym urządzeniom pomiarowym możliwe są badania mikrogeneratrów zgodnie z normą: PN EN 50438 – Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.

Laboratorium LAB-6 ponad to  świadczy: usługi audytorskie, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, szkolenia, usługi doradcze i projektowe w obszarze budowy urządzeń elektrycznych, energetyki odnawialnej, instalacji domu energooszczędnego, efektywności energetycznej oraz generacji rozproszonej (biogazownie, farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne).

Posiadamy dobrze przygotowana kadrę i zaplecze w postaci pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W laboratorium niemal wszystkie urządzenia pomiarowe są przenośne i umożliwiają przeprowadzenie badań w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą.

Laboratorium może wykonywać badania niezbędne do przeprowadzenia audytów:

  • jakości energii elektrycznej,
  • elektroenergetycznych urządzeń i linii technologicznych,
  • efektywności energetycznej na potrzeby białych certyfikatów.

dr inż. Mirosław Włas
Kierownik Laboratorium LAB-6

 

 Projekt „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”  jest

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.1