Kontakt

Address

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk

 

Mapa kampusu

Map

Biuro laboratorium | pokój E2

dr inż. Mirosław Włas

telefon : +48 58 347 23 37, fax: +48 58 347 19 30

e-mail: lab6.weia@pg.edu.pl

Kierownik laboratorium | pokój EM-314

dr inż. Mirosław Włas

telefon: +48 58 347 23 37, kom. +48 602 723324

e-mail: miroslaw.wlas@pg.edu.pl


Projekt „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”  jest

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.1