Informacje ogólne

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 powstało w roku 2015 i jest jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Laboratorium prowadzi badania w zakresie kompatybliności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego, systemów zarządzania energią, jakości energii i efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkie zaintersowane podmioty.

Od dnia 12 maja 2017 r. Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1643. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji pod linkiem:

Akredytacja AB 1643

Zakres działalności
Polityka jakości
BHP i regulaminy

LISTA USŁUG

(zakres akredytacji)

(lista do pobrania)

(broszura)

 

1. BADANIA EMC W ZAKRESIE AKREDYTACJI
 • Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej o poziomach do 16,5 kV, zgodnie z wymogami aktualnej normy PN-EN 61000-4-2:2011
 • Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (electrical fast transients – BURST) – zgodnie z PN-EN 61000-4-4:2013-05
 • Badania odporności na udary napięcia (SURGE) – zgodnie z PN-EN 61000-4-5:2014-10 + PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01
 • Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (RF) zgodnych z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 61000-4-6:2014-04, 
 • Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jedno- i trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VAC i prądzie znamionowych do 32A na fazę) oraz zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A ) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania, zgodnie z wymogami aktualnej normy
  PN-EN 61000-4-11:2007 +PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09  oraz PN-EN 61000-4-34:2009+PN-EN 61000-4-34:2009/A1:2010  
 • Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych, Napięcie zaburzeń ciągłych  zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 55011:2016-05 + PN-EN 55011:2016-05/A1:2017-06;  PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 55022:2011 +  PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07; PN-EN 55032:2015-09 + PN-EN 55032:2015-09/AC:2016-09; PN-EN 55032:2015-09/Ap1:2017-12 
 2. BADANIA EMC i LVD – POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI
 • Badanie emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <16A) zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 61000-3-2:2014, 
 • Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowane przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym ≤16A przyłączone bezwarunkowo,  zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 61000-3-3:2013.
 • Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej  PN-EN61000-4-8:2010
 • Badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50438:2014: „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia”
 • Badania zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej LVD.
 • Rezystancja izolacji,
 • wytrzymałość elektryczna,
 • prąd upływu,
 • ciągłość przewodu ochronnego,
 • test funkcjonalny.
 3. BADANIA TERMOWIZYJNE

 

 4. BADANIA SPRAWNOŚCI KOGENERATORÓW ŹRÓDEŁ CIEPŁA I CHŁODU

 

 5. BADANIA NATĘŻENIA HAŁASU

 

 6. BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

 7. BADANIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

 Projekt „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE”  jest

współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.1

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.