Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6

Z dniem 2 stycznia 2023 roku Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 zakończyło swoją działalność.

 

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 powstało w roku 2015 i jest jednostką organizacyjną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Laboratorium prowadzi badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego, systemów zarządzania energią, jakości energii i efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty.

Od dnia 12 maja 2017 r. Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1643.

Kontakt

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

sekretariat.weia@pg.edu.pl