Kurs bezpieczeństwa funkcjonalnego

 

Cel kursu

Celem kursu Ib jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa funkcjonalnego w systemach technicznych, która jest wymagana na egzaminie na I stopień (ogólny). W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu jednostka certyfikująca UDT-CERT przyznaje certyfikat I stopnia: Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Funkcjonalnego (CSBF).

Dla kogo kurs jest przeznaczony?

Certyfikacja I stopnia (ogólna) jest przeznaczona dla tych osób z kadry menadżerskiej oraz kadry technicznej, zajmującej się projektowaniem i eksploatacją systemów i urządzeń, których stanowiska nie wymagają dogłębnej wiedzy i praktyki w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale są odpowiedzialne w przedsiębiorstwie/firmie za nadzór nad rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kurs Ib jest adresowany dla przedstawicieli wszystkich istotnych branż przemysłu: petrochemicznego, chemicznego, energetycznego, maszynowego i innych.

W kursie mogą uczestniczyć także osoby, które nie ubiegają się o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale chcą uzyskać wiedzę związaną z tematyką kursu.

Czas trwania kursu

1 zjazd - 2 dni po 5 godzin zajęć i sprawdzian

Kierownik

prof. dr hab. inż. Kazimierz T. Kosmowski, prof. nadzw. PG

Kontakt, informacje bieżące

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Automatyki
80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pok. 201
tel.: 58 347 25 85, 58 347 1270
fax: 58 347 2487
e-mail maciej.kozyra@pg.edu.pl, maria.lubinska@pg.edu.pl