Konkursy dla absolwentów
Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego – edycja 2017

Konkurs o Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego – edycja 2017

Po raz szósty najlepsi absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej mają szansę uzyskać Nagrodę Dziekana Ludwika Referowskiego. O prestiżową nagrodę mogą ubiegać się absolwenci II stopnia studiów stacjonarnych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na naszym Wydziale w roku kalendarzowym 2016 oraz spełniają warunki wskazane w Regulaminie Konkursu . Zgłoszenia do konkursu - zgodne ze wzorem - należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i...
XVI edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

XVI edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2016.  Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej...
Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku. Nagroda w wysokości 10.000 zł została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach , wykonaną pod opieką dr. inż.  Artura Cichowskiego z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych . ...
Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

Już po raz piąty została wręczona Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego. Otrzymał ją mgr inż. Piotr Czyż – najlepszy absolwent naszego Wydziału, który ukończył studia II stopnia w 2015 roku.  Wręczenie dyplomu Nagrody miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła się w dniu 23 września 2016 r . Mgr inż. Piotr Czyż jest słuchaczem studium doktoranckiego w Katedrze Energoelektroniki...
Profesor Romuald Szczęsny

Profesor Romuald Szczęsny

Profesor Romuald Szczęsny był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, na czele którego — jako dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki — pracował do swojej przedwczesnej śmierci w 2000 roku.  Romuald Szczęsny rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku – jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego . Jego późniejszy doktorat i pionierskie prace...
Docent Ludwik Referowski

Docent Ludwik Referowski

Docent Ludwik Referowski jest absolwentem i wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, a następnie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W latach 1975-1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału, a następnie do 1993 roku piastował stanowisko dziekana Wydziału. Ludwik Referowski rozpoczął pracę akademicką w roku 1953 w Katedrze Miernictwa Elektrycznego (obecnie Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych ) Politechniki Gdańskiej, w której w 1965 roku obronił...