Tematyka badań naukowych

Główne działania badawcze katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących
  • Metody pomiaru impedancji zwarciowej
  • Projektowanie przekładników prądowych
  • Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych
  • Inteligentny pomiar energii elektrycznej
  • Pomiary dla diagnostyki medycznej
  • Ocena niepewności pomiaru
  • Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego