Tematy badawcze dla doktorantów

Przyszli doktoranci mogą wybierać spośród wielu obszarów tematycznych, w tym:

  • Metody jednoczesnej akwizycji w systemach z kanałami napięciowymi i częstotliwościowymi.
  • Zastosowanie grafenowego tranzystora polowego (GFET) do wykrywania elektronicznego.