Laboratorium Pomiarów Dokładnych

Mieści się w budynku 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, pok.25

Kierownik Laboratorium: dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
 

 

Regulamin
Zajęcia
Inne

W Laboratorium Pomiarów Dokładnych prowadzone są badania oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Laboratorium to zajmuje się pomiarami dokładnymi wielkości elektrycznych – głównie napięć i prądów (stałych i zmiennych).

 Dostęp do Laboratorium Pomiarów Dokładnych jest ograniczony, mają go jedynie osoby uprawione przez Kierownika tego laboratorium.

 

 

 

 

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.