Kontakt

Kierownik katedry |  pokój E31

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG

telefon: +48 58 347 13 97

e-mail: dariusz.swisulski@pg.edu.pl

Sekretariat katedry |  pokój E32

mgr Magdalena Wiącek-Michalik

telefon: +48 58 347 17 26

e-mail: magdalena.wiacek-michalik@pg.edu.pl