Tematy badawcze dla doktorantów

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań w ramach przewodu doktorskiego mogą wybierać spośród następujących obszarów tematycznych:

  • Modelowanie przestrzennych oddziaływań pól elektromagnetycznych ze strukturami organizmów żywych (roślin i zwierząt)
  • Analiza biosygnałów (np. elektrokardiografii, elektromiografii, elektroencefalografii)
  • Optymalizacja pracy i kontrola procesów rehabilitacji z użyciem egzoszkieletów
  • Inteligentne materiały do wykrywania uszkodzeń i zbierania energii