Tematy badawcze

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka
  • Analiza biosygnałów
  • Systemy rehabilitacyjne
  • Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
  • Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały
  • Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych
  • Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych
  • Roboty mobilne do diagnostyki linii wysokiego napięcia