Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry

Profesorowie

Adiunkci

Wykładowcy

Emerytowani pracownicy

dr inż. Stanisław Wojtas
(58) 347 1611
pok. WN-114a

Pracownicy administracyjni

mgr Monika Grzonkowska
Specjalista
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 102
(58) 347 24 16

Pracownicy techniczni

Roman Kowalczyk
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 4
(58) 347 25 80