Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry

Profesorowie

dr hab. inż. Marek Olesz
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 109
(58) 347 18 20
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
Profesor zwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 106
(58) 347 23 17
dr hab. inż. Arkadiusz Żak
Profesor nadzwyczajny
Budynek Wysokich Napięć, WN-107
(58) 347 20 56

Adiunkci

Wykładowcy

dr inż. Mariusz Dąbkowski
Starszy wykładowca
Budynek Wysokich Napięć, WN-114A
(58) 347 24 73
dr inż. Daniel Kowalak
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 119
(58) 347 14 30
dr hab. inż. Magdalena Palacz
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 120
(58) 347 25 08

Emerytowani pracownicy

dr inż. Stanisław Wojtas
(58) 347 1611
pok. WN-114a

Pracownicy administracyjni

mgr Monika Grzonkowska
Specjalista
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 102
(58) 347 24 16

Pracownicy techniczni

Roman Kowalczyk
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Własna pokój 4
(58) 347 25 80