Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Omówiono wyniki badań wskazujące na istotny w procesie degradacji izolacji polietylenowej wpływ przepięć nakładanych na napięcie przemienne. Przeprowadzone badanie termicznie stymulowanej depolaryzacji cienkich próbek folii polietylenowej narażonych napięciem przemiennym oraz skojarzonym pozwoliły określić rodzaj napięcia efektywnie wprowadzającego ładunek do polimeru, wartość ładunku i jego energię aktywacji.
2002
Marek Olesz
Omówiono wyniki pomiarów prądu depolaryzacji w folii polietylenowej będące odpowiedzią dielektryka na oddziaływanie narażeń napięciowych. Określono rodzaj i ilość wprowadzonego ładunku w płytkie pułapki dielektryka oraz tempo jego narastania i relaksacji dla impulsów prostokątnych oraz napięcia przemiennego 50 Hz.
2002
Marek Olesz,
Grzegorz Zieman
Uziomy odgromowe przeznaczone do odprowadzania prądów piorunowych powinny być sprawdzane w warunkach udarowych. Zaletą metod udarowych jest możliwość wykonywania pomiarów bez rozkręcania zacisków kontrolnych. Zaprezentowano wyniki pomiarów rezystancji przy udarach prądowych o amplitudach od 1 do setek A oraz czasach czoła 1 i 4 ćs. Przeprowadzono dyskusję wpływu rozmieszczenia sond pomiarowych na rezultaty badań oraz możliwości oceny stanu uziemień obiektów bez rozłączania zacisków kontrolnych.
2002
Stanisław Wojtas
Referat zawiera omówienie problemów rejestracji niewielkich wartości impulsów prądowych o ultrakrótkich czasach trwania. Przedstawiono tu metodę pomiaru impulsów prądowych związanych z ładunkiem wstrzykiwanym do polimeru z elektrody ostrzowej przy napięciu przemiennym. W pracy zawarto także wyniki wstępnej serii badań mającej na celu przetestowanie zmodyfikowanego układu probierczego.
2002
Kazimierz Gohra
W pracy przedstawiono stanowisko do badań in vitro przewodności tkanek zęba.
2002
Jerzy Wtorek,
Lech Józefiak,
Michal Penkowski,
Barbara Kochańska,
Bart Truyen,
Peter Bottenberg
Wyświetlanie 231 - 235 z 236 rezultatów.
z 48
RSS (otwiera nowe okno)