Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono możliwość ograniczania rozprzestrzeniania się zapadów napięcia w sieciach elektroenergetycznych przy zwarciach przez zastosowanie łączników hybrydowych do ultra szybkiego ograniczania i wyłączania prądów zwarciowych. Referat ma na celu przedstawienie dotychczasowych osiągnięć prac badawczych w dziedzinie łączników ultra szybkich, a także poznanie opinii elektroenergetyki i odbiorców na temat celowości wprowadzenia proponowanych rozwiązań.
2003
Roman Partyka,
Adam Holc,
Jacek Żyborski
Wskazano ogólne zasady projektowania i wykonywania systemów bezpośrednich połączeń wyrównawczych i uziemień odgromowych w typowych obiektach budowlanych.
2003
Stanisław Wojtas,
Henryk Boryń
Uziemienia projektowane dla prądów zwarciowych nie zawsze są właściwe do odprowadzania prądów piorunowych, gdzie należy brać pod uwagę impedancję uziemień. W pracy porównano metody: udarową oraz wysokiej częstotliwości zastosowane do oceny przydatności uziemień odgromowych.
2003
Stanisław Wojtas
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji masy tłumienia i sztywności kadłuba części niskoprężnej turbiny parowej 200MW.
2003
Marek Krawczuk,
Lech Murawski,
Wieslaw Ostachowicz
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji fali sprężystej w belce z tłumieniem wiskotycznym.
2003
Marek Krawczuk,
A. Zak,
Wieslaw Ostachowicz,
M Cartmell
Wyświetlanie 216 - 220 z 236 rezultatów.
z 48
RSS (otwiera nowe okno)