Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
W pracy przedstawiono analizę propagacji fali poprzecznej w płycie z pęknięciem. Do modelowania zagadnienia zastosowano metodę elementów spektralnych.
2003
Marek Krawczuk,
Magdalena Palacz,
Wieslaw Ostachowicz
W związku z coraz powszechniejszym stosowaniem komputerów do sterowania pracą systemu elektroenergetycznego wskazano na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie realizacji warunku fazowego w układzie automatycznej synchronizacji prądnic, przydatnych do aplikacji komputerowej. Przedstawiono oryginalną metodę polegającą na bezpośrednim przetwarzaniu napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych i wyznaczaniu chwili ich zgodności fazowej w odniesieniu do chwili rozpoczęcia procesu automatycznej synchronizacji. Opisano przebieg badań symulacyjnych proponowanej metody oraz podano i omówiono ich wyniki. Wyniki te są pozytywne i wskazują na potrzebę kontynuacji prac zmierzających do opracowania algorytmów komputerowej synchronizacji prądnic. W zakończeniu podano wnioski.
2002
Andrzej Grono,
Jan P. Włodarski
Opisano konstrukcje techniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre przeprowadzone badania oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Wyciągnięto wnioski.
2002
Andrzej Grono
Omówiono metodę rozdzielania składowych impedancji udarowej uziemień. Podano wskazania dotyczące oceny jakości ochrony odgromowej na podstawie wartości składowych impedancji udarowej.
2002
Marek Wołoszyk,
Miron Galewski,
Stanisław Wojtas
Omówiono wyniki badań wskazujące na istotny w procesie degradacji izolacji polietylenowej wpływ przepięć nakładanych na napięcie przemienne. Przeprowadzone badanie termicznie stymulowanej depolaryzacji cienkich próbek folii polietylenowej narażonych napięciem przemiennym oraz skojarzonym pozwoliły określić rodzaj napięcia efektywnie wprowadzającego ładunek do polimeru, wartość ładunku i jego energię aktywacji.
2002
Marek Olesz
Wyświetlanie 211 - 215 z 220 rezultatów.
z 44
RSS (otwiera nowe okno)