Informacje ogólne

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć powstała w 2011 roku w wyniku połączenia Katedry Robotyki i Systemów Mechatroniki oraz Zakładu Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. W Katedrze działają dwa zespoły naukowo dydaktyczne: Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki oraz Zespół Wysokich Napięć dysponujący zespołem laboratoriów: wysokonapięciowego, zwarciowego i aparatów elektrycznych o specjalizowanym wyposażeniu unikalnym w skali kraju. Szeroka oferta badawcza i dydaktyczna Katedry obejmuje: systemy robotyki mobilnej i stacjonarnej, automatykę elektroenergetyczną, technikę i inżynierię wysokich napięć, ochronę odgromową i przeciwprzepięciową, miernictwo wysokonapięciowe, aparaturę elektroenergetyczną, technikę łączenia, przemysłową aparaturę zabezpieczeniową, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnologię i inżynierię materiałową, systemy mechatroniki, inżynierię biomedyczną, eksploatację urządzeń technicznych, a także zastosowania metod wibracyjnych do detekcji uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń elektrycznych.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka
  • Analiza biosygnałów
  • Systemy rehabilitacyjne
  • Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
  • Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały
  • Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych
  • Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych
  • Roboty mobilne do diagnostyki linii wysokiego napięcia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.