Aktualności Aktualności

Sample publications research projects Department of Mechatronics and High Voltage Engineering

Witamy! Witamy!

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć powstała w 2011 roku w wyniku połączenia Katedry Robotyki i Systemów Mechatroniki oraz Zakładu Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. W Katedrze działają dwa zespoły naukowo dydaktyczne: Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki oraz Zespół Wysokich Napięć dysponujący zespołem laboratoriów: wysokonapięciowego, zwarciowego i aparatów elektrycznych o specjalizowanym wyposażeniu unikalnym w skali kraju.

Szeroka oferta badawcza i dydaktyczna Katedry obejmuje: systemy robotyki mobilnej i stacjonarnej, automatykę elektroenergetyczną, technikę i inżynierię wysokich napięć, ochronę odgromową i przeciwprzepięciową, miernictwo wysokonapięciowe, aparaturę elektroenergetyczną, technikę łączenia, przemysłową aparaturę zabezpieczeniową, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnologię i inżynierię materiałową, systemy mechatroniki, inżynierię biomedyczną, eksploatację urządzeń technicznych, a także zastosowania metod wibracyjnych do detekcji uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń elektrycznych.

Szerokie spektrum przekazywanej wiedzy pozwala absolwentom znajdować zatrudnienie w przedsiębiorstwach o różnorodnych profilach, w tym w energetyce, w przemyśle wytwórczym, instalacyjnym, marketingu, ochronie środowiska itp.

Katedra prowadzi współpracę z innymi zespołami Wydziału i Uczelni umożliwiającą rozwijanie oferowanego programu i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb przemysłu i oczekiwań pracodawców zatrudniających absolwentów naszego Wydziału.

Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki oferuje pomoc w realizacji kompleksowych i złożonych rozwiązań technicznych i systemowych z zakresu diagnostyki, projektowania komputerowych systemów kontroli oraz systemów wykorzystujących manipulatory oraz roboty mobilne a także opracowywania analiz porównawczych w zakresie termomodernizacji budynków. Prowadzi współpracę przedsiębiorstwami produkcyjnymi, m.in. PBP „ENAMOR” Sp. z o.o. w zakresie inicjowania wspólnych projektów oraz rozwoju wspólnych strategii dla pozyskiwania funduszy a także z CISCO Systems, Inc. w wyniku której uruchomiana została Akademia Lokalna Cisco.

Nową tematyką rozwijaną w Zespole Wysokich Napięć są aparaty i urządzenia dla inteligentnych sieci energetycznych. Prace badawcze prowadzone przez pracowników zespołu w ramach projektów badawczych, m.in.: „Inteligentny transformator dystrybucyjny SN/nN dla sieci SMART Grid o aktywnym udziale prosumentów” oraz „Przekształtnik AC/AC z przyrządami z węglika krzemu dla elektrowni wiatrowych pracujących samodzielnie bądź na sieć energetyczną” są ukierunkowane na współpracę z operatorami systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej, oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją urządzeń i aparatów elektrycznych dla energetyki.