Effect of contactless hybrid current limiter on voltage dips in power system.

W referacie przedstawiono działanie hybrydowego niskonapięciowego ogranicznika prądu zwarciowego, składającego się z ultraszybkiego bezpiecznika, tranzystora mocy i warystora. W szczególności omówiono możliwości polepszenia jakości dostarczanej do odbiorców energii elektrycznej. Zastosowanie hybrydowego ogranicznika prądu znacznie ogranicza czasy trwania zapadów napięcia w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia wykonano przy pomocy programów: PSPICE i MATLAB.

Słowa kluczowe

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRĄDÓW WYŁĄCZNIKI HYBRYDOWE ZAPADY NAPIECIA

Rok publikacji

Język publikacji

angielski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

21 - 26

Autor (3)
Jednostka badawcza


Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki