Teoretyczne i empiryczne aspekty metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego.

Praca zawiera ogólną charakterystykę pracy szyny, wyginanej w trakcie procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego, z punktu widzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Omówiono efekty zastosowania wybranych programów polowych oraz własne rozwiązanie, wykorzystujące model toru składający się z elementów skupionych oraz metodę energetyczną Lagrange´a. Określono również założenia dla wyznaczania krzywizny toru podczas pracy podbijarki oraz przedstawiono konstrukcję czujników pomiarowych.

Słowa kluczowe

APARATURA POMIAROWA REGULACJA GEOMETRYCZNA SIŁY PODŁUŻNE SZYNY KOLEJOWE TOR KOLEJOWY

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

187 - 203

Autor (5)


Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska