Metody badania form odkształceń stojana maszyn elektrycznych.

Omówiono podstawy, cechy i zalecenia wykonania klasycznej analizy modalnej,eksploatacyjnej analizy modalnej i najnowszej analizy eksploatacyjnych form odkształceń (ODS FRF) w zastosowaniu do maszyn elektrycznych. Do analizy eksploatacyjnych form odkształceń sformułowano wzór działania na widmach oraz wprowadzono dekompozycję kształtu formy odkształceń. Na podstawie przykładowych badań silnika indukcyjnego małej mocy wykazano różnice pomiędzy modalnymi formami odkształceń stojana a formami powstającymi podczas pracy silnika.

Słowa kluczowe

ANALIZA MODALNA DRGANIA SWOBODNE I WYMUSZONE SILNIKI ASYNCHRONICZNE KLATKOWE

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

54 - 57

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki