Jednofazowe wyłączanie trójfazowych zwarć łukowych na szynach rozdzielnic niskonapięciowych

Opisano układ probierczy oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wyłączania trójfazowych niskonapięciowych zwarć łukowych za pomocą aparatów umieszczanych w środkowej fazie płaskiego układu szyn. Omówiono ograniczanie prądów przy zwarciach łukowych. Przedstawiono wyniki symulacji jednofazowego wyłączania zwarć przy prądzie spodziewanym ok. 13 kA, w oparciu o program MATLAB-SIMULINK.

Słowa kluczowe

AWARYJNY ŁUK ELEKTRYCZNY ENERGIA ŁUKU ZWARCIOWEGO ROZDZIELNICE NISKONAPIECIOWE WYŁĄCZANIE ZWARĆ

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

219 - 226

Autor (3)
Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki