Procesory sygnałowe do sterowania ruchem. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

W artykule dokonano przeglądu wybranych procesów sygnałowych do sterowania ruchem przeznaczonych do budowy serwomechanizmów położeniowych wieloosiowych układów sterowania maszyn manipulacyjnych i obrabiarek. Omówiono opracowaną przez autorów kartę rozszerzeń komputera PC umożliwiającą budowę 4- osiowych serwomechanizmów do sterowania numerycznego maszyn.

Słowa kluczowe

MASZYNA WIELOOSIOWA PROCESOR SYGNAŁOWY SERWONAPED SILNIKI PMSM STEROWANIE

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

92 - 104

Autor (3)
Jednostka badawcza


Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki